SÅMA ApS.

Svend Aages maskinartikler Albertslund blev momsregistreret d.01.01.1973 og har siden været kendt under navnet SÅMA.
Op gennem 1970erne beskæftigede man sig med bryggerimaskiner, udstyr til genbrugsflasker og i begyndelsen af 1980erne begyndte man at bygge maskiner til medicinal og kemisk teknisk industri.
I 1989 flyttede man produktionen til Flensborg, under navnet SAAMA Maschinenbau GmbH.
I 1993 var det så tid til et generationsskifte. I den forbindelse valgte nuværende indehaver at flytte til de nuværende lokaler i Broager ved Sønderborg og siden har firmaet heddet SÅMA Maskinfabrik ApS.
I forbindelse med flytningen ophørte nybygningen af maskiner og man koncentrerede sig om underleverandør arbejde. Pr.01.01.1997 blev smedeafdelingen lukket og focus blev lagt på spåntagene underleverandør arbejde.
I tiden frem til idag har kunderne været inden for:
Medicinalindustri
Forsvarsindustri
Maritim udstyr
Teglværksindustri
Fødevarerindustri
Og diverse andre industrier
Kunderne er typisk maskinbyggere.

Nuværende indehaver har været ansat i firmaet siden 01.11.1985

pic1
image037
image011
image028
image015
image014
image020
image001
image019
image022
image007
image034
image003
image030
image013
image016